top of page

網上商店

這是我們在商店早餐,小吃,甜點等提供的自製產品銷售信息。 我們郵寄火腿產品,如火腿·香腸和蛋糕等甜食。 除了郵購銷售,我們還提供家庭納稅的“家庭選擇”的退貨項目。 如果你不介意,請看看。

意式肉腸
意式肉腸
press to zoom
波塞冬香腸
波塞冬香腸
press to zoom
香腸
香腸
press to zoom
維納
維納
press to zoom
白香腸
白香腸
press to zoom
列城創枯草魯格
列城創枯草魯格
press to zoom
巧克力·喝糖(切)
巧克力·喝糖(切)
press to zoom
巧克力·喝糖
巧克力·喝糖
press to zoom
抹茶草原(大廳)
抹茶草原(大廳)
press to zoom
馬斯卡彭奶酪潤膚霜(切)
馬斯卡彭奶酪潤膚霜(切)
press to zoom
卡达拉娜
卡达拉娜
press to zoom
bottom of page